6 september 2019 - 15 mars 2020
Placeholder image

Berömda Hästar

ENGLISH BELOW

Genom historien har hästarna alltid varit älskade leksaker för barn. Vem har inte gungat på en gunghäst eller ridit på en käpphäst? Mycket talande är att en av Sveriges främsta symboler är dalahästen och att ridsport är enormt stort bland barn och vuxna i hela landet.

Utställningen kommer att visa både kända leksakshästar och berätta historier om hästar som inspiration. Bland annat får besökare höra den makalösa historien om museets ägare David von Schinkels mormor Linde Klinckowström – von Rosen som var en otroligt skicklig ryttare, hon red hela vägen från Stockholm till Rom och tillbaka!
Hästar har varit viktiga även i serievärlden med många härliga radarpar som Fantomen med sin Hero, Bamse och hans Billy Boy eller Mulle från Min Häst för att nämna några.

Även samlarvärlden har varit intresserade av hästar. Dalahästar är attraktiva samlarobjekt liksom My Little Pony, som idag har skapat stora samlargrupper som har sociala kretsar med samlarträffar och aktiva sociala mediegrupper med många vuxna samlare i hela världen.

I utställningen kommer det att finnas käpphäststall med käpphästar som barnen får sköta om och ta med på hoppning över hinder eller ridtur genom hela museet.
Fenomenet käpphästar har fullkomligt exploderat de senaste åren sedan finska tonårstjejer började syssla med käpphästar på allvar och ordnade tävlingar på både lokal och nationell nivå. Idag finns det runt 20 000 utövare både i Finland och Sverige som har käpphästhoppning som fritidsintresse och som är organiserade genom ridsporten med både tävlingar och egna evenemang. Under hösten och vintern ordnas det både tillverkning av käpphästar och träffar med att prova på hoppning och dressyr med käpphäst. Det går även att leka stallekar med mindre hästar eller gunga på gunghästar.

Välkommen och se om din favorithäst finns med i utställningen!

Utställningen sitter uppe 6 september till 15 mars.
----------------------------

Throughout history toy horses has always been loved by children all over the world. Who hasn't ridden a rocking horse or a hobby horse? It says quite a lot about their significance that the Dala horse is one of Sweden's most recognizable symbols, and that horseback riding is immensely popular among children and adults throughout the country.

This exhibit will display both famous toy horses as well as tell stories about horses as a source of inspiration. Among other things, visitors will learn the magnificent story about Linde Klinckowström - von Rosen, grandmother of the owner of the museum, David von Schinkel, who was an amazing rider. She rode all the way from Stockholm to Rome and back!
Horses has of course also played a big part in the world of comics, with a lot of iconic duos such as The Phantom and Hero, Bamse and Billy Boy, or Bandit from the magazine Min Häst, to mention a few.

The collector's community are also interested in horses. Dala horses are popular collectibles, as are My Little Pony, which today has gathered a huge community in both fan clubs and and on social media, with a lot of adult fans all over the world.

In the exhibit there will be a hobby horse stable filled with hobby horses that the children can take care of and go for a ride through the obstacle course or a ride through the museum.
The phenomena of hobby horses has really exploded during the last couple of years since some Finnish teenage girls started seriously getting into hobby horses and arranged competitions both locally and nationwide. Today there's about 20 000 practitioners in Finland and Sweden, who are engaged in organized hobby horsing and are competing or take part in different events.
During the fall/winter we will organize craft events where you can make your own horse, or try show jumping and dressage with your hobby horse. There are also smaller stables to play with other toy horses, or try our varieties of rocking horses.

Welcome in, and see if your favorite horse has made it to the exhibit!
The exhibit is up between September 6 and March 15.